rejestracja  |  logowanie

Dokument zakupu

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klienta z danych zawartych w zamówieniu.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu ponieważ na ich podstawie rozpatrujemy reklamacje, przyjmujemy zwroty. Dokument zakupu jest też zazwyczaj warunkiem ważności gwarancji.

Jeżeli potrzebują Państwo faktury na dane inne niż dane dostawy, wystarczy podczas składania zamówienia oznaczyć i wypełnić odpowiednie pola.

Wszystkie faktury wysyłamy w formacie PDF na podany podczas zamówienia adres e-mail, wystarczy je wydrukować i zaksięgować w swojej firmie.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do księgowania naszych faktur ze względu na stereotyp "pieczątki i podpisu", prosimy zapoznać się ze stosownym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 dotyczące między innymi zasad wystawiania faktur jasno precyzuje co powinna zawierać faktura:

 • Imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.
 • Numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.
 • Dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT". Podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym.
 • Nazwę towaru lub usługi.
 • Jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług.
 • Cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto).
 • Wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto).
 • Stawki podatku.
 • Sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.
 • Kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
 • Wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu.
 • Kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Jak wynika z ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur nie wprowadzone zostały wymagania podpisywania ani tym bardziej stawiania pieczątek na fakturze.

Z czego wynika, że faktury wystawiane przez sklep internetowy instalco-tech.PL są wystawiane zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów.

Jeżeli jednak chcą Państwo otrzymać klasyczną papierową fakturę, prosimy o taką informację w komentarzu do zamówienia lub o kontakt z nami.

« powrót do: Płatności

Szybki kontakt

Projekt i wykonanie: Arena Internet