rejestracja  |  logowanie

Podstawowe informacje

więcej informacji »Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego INSTALCO-TECH jest Heating-Instal s.c., z siedzibą w Węgrzcach, przy ul. C11 nr 79,zwana dalej INSTALCO-TECH, sklepem internetowym lub Sprzedawcą.
Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski - zwane dalej Kupującym, z wyłączeniem osób i podmiotów prowadzących względem Heating-Instal s.c. działalność konkurencyjną. W przypadku złożenia zamówienia przez osobę (podmiot) prowadzące względem Heating-Instal s.c. działalność konkurencyjną, przysługuje Heating-Instal s.c. prawo odstąpienia od zawartej umowy.

więcej informacji »Polityka prywatności

Ochrona prywatności naszych klientów ma dla nas znaczenie priorytetowe. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach sklepu www.instalco-tech.pl
Gwarantujemy przestrzeganie Państwa praw wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności tych związanych z prawem wglądu w swoje dane osobowe oraz wprowadzania do nich zmian. Informacje dotyczące naszych Klientów mogą być przekazywane jedynie na wniosek uprawnionych organów państwa polskiego oraz w przypadku niezapłacenia należności Instalco-Tech podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

więcej informacji »Bezpieczeństwo

Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony jakie są w tej chwili dostępne. Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Szybki kontakt

Projekt i wykonanie: Arena Internet